Analog Elektronik (Diyod-BJT-FET-Mosfet)

Ürün Özellikleri Stok Kodu 4236651002185 Boyut 195-275 Sayfa Sayısı 141 Basım Yeri İstanbul Kapak Türü Karton Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Meslek Yüksek Okulları Analog 1 dersi müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Diyod, BJT (Yüzey Bileşimli Transistör), FET ve MOSFET elemanlarının yapısı, çalışması, polarması ve DC karakteristikleri konusunda oldukça dikkatli ve ciddi çalışılmış bir eser. Kitap, laboratuvar ortamında hazırlanmış, yani verilen teoriler ve örnekler hesaplamalar laboratuvar ortamında yeniden ele alınmış, kullanıcının sonuçları karşılaştırması, yorum yapabilmesi ve konuyu özümlemesine katkıda bulunulmuştur. Yukarıda bahsedilen elemanların yarı iletken yapısını tanıma, polarma çeşitlerini öğrenme, hesaplamalarını yapabilme, çeşitli karakteristik eğrilerini tanıyabilme konusunda önce teorik bilgi ile donatmakta daha sonra bu teorik bilgiler paralelinde sizleri laboratuvara davet ederek deneylerini anlaşılır biçimde yaptırmaktadır. Diyod, BJT, FET, ve MOSFET elemanlarını öğrenmenin ve öğrenilenleri denemenin kaynağının bu kitap olduğunu söylemenin, kitabı kullandıktan sonra abartı olmadığı görülecektir. Kitap, Kart-Lab-ANLG deney kartı ile desteklenmektedir. Böylece deneylerin zamanı kısalmakta, verimi artmakta ve düşünmeye daha fazla zaman kalmaktadır.

Moleküler Biyoloji

Ürün Özellikleri Stok Kodu 4229756659924 Boyut 170-240 Sayfa Sayısı 445 Basım Yeri Ankara Basım Tarihi 2012 Kapak Türü Karton Kağıt Türü 2.Hamur Dili Türkçe Moleküler Biyoloji, son yılların en hızlı gelişim gösteren bilim dallarının başında gelmektedir. Yaşamın moleküller temellerinin anlaşılmasına önemli katkılarda bulunan Moleküler Biyoloji, beraberinde pek çok uygulama alanının doğmasına da yol açmıştır. Moleküler Biyoloji kitabı ülkemizde, başta Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere Biyoloji, Tıp, Eczacılık, Su Ürünleri, Veterinerlik, Ziraat gibi birçok fakültede ders kitabı olarak okutabilecek ve bu alanda önemli bir eksikliği dolduracak nitelikte bir kaynaktır. Her bölümü uzman kişiler tarafından yazılan Moleküler Biyoloji kitabımızın bölüm başlıkları şunlardır: -Hücreler ve Organizmalar -Nükleik Asitler -Genler ve Genomlar -Proteinlerin Yapısı ve İşlevleri -DNA Rereplikasyonu -Mutasyonlar -DNA Rekombinasyonu ve Tamir Mekanizmaları -Prokayotların Transkripsiyonu -Ökaryotların Transkripsiyonu -Prokaryotlarda Transkripsiyonun Regülasyonu -Ökaryotlarda Transkripsiyonun Regülasyonu -RNA’nın İşlenmesi -Genetik Kod ve Protein Sentezi -Bakteri Genetiği -Nükleik Asitlerin İzolasyonu, Saflaştırılması, Tayini ve Hibridizasyonu -Rekombinant DNA Teknolojisi -Biyoinformatik -Genomik -Transkriptom ve Mikroarraylar -Proteomik -Hücre İçi Sinyal İletişim Sistemler