Noterlerin Hukuki Sorumluluğu
Hukuk Kitapları / 7 Haziran 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9786054823864 Boyut 16.00×23.50 Sayfa Sayısı 205 Basım Yeri Ankara Basım Tarihi 2015-04 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Tezimizin konusunu oldukça tartışmalı olan noterlerin hukuki sorumlu­luğu oluşturmaktadır. Noterlerin hukuki sorumluluğu Noterlik Kanununun 162. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninin kaleme almış şekli olduk­ça tartışmalıdır. Madde metninin başarılı bir şekilde kaleme alındığını söyle­mek zordur. Madde metninin daha objektif bir şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortadadır. Noterlerin hukuki sorumluluğunun tartışmalı olmasının bir nedeni de noterlik mesleğinin hukuki statüsünün tartışmalı olmasıdır. Bazı müellifler, noterlik mesleğinin serbest meslek olduğunu, bazı müellifler kamu hukuku­na tabi olduğunu ve bazı müellifler de kendine özgü bir statüsünün olduğunu savunmaktadırlar. Noterlerin hukuki sorumluluğu Noterlik Kanununda düzenlenmiş an­cak çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi bu sorumluluğu karşılayacak, gerek noteri gerekse zarar gören kişileri güvenceye kavuşturacak düzenlemeler yapılmamıştır. Avrupa ülkelerinin birçoğunda noterlerin işlemlerini sigorta yaptırması zorunlu hale getirilmiştir. Noterlerin hukuki sorumluluğu konusunda yeteri kadar araştırma yapıl­madığı bir gerçektir. Bu konuda yapılan araştırmalar daha çok makale şek­lindedir. Aslında hukuk düzeni içinde önemli bir görev ifa eden noterlik mes­leğinin doktrinde yeteri kadar ilgi gördüğünü söylemek mümkün değildir. Çalışmamın hazırlanması sırasında bana verdiği destek ve ilgisinden do­layı saygıdeğer Danışman Hocam Prof. Dr. M. Tufan Öğüz’e teşekkürü bir borç bilirim. Bu süreçte…

Satış Sözleşmesinde Riskin Geçişi (Ciltli)
Hukuk Kitapları / 7 Haziran 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9786054823840 Boyut 17.00×25.00 Sayfa Sayısı 444 Basım Yeri Ankara Basım Tarihi 2015-04 Kapak Türü Ciltli Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Bu eser, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora programı çerçevesinde hazırlanan ve 18 Mart 2015 tarihinde, Prof. Dr. Arslan Kaya, Prof. Dr. İlhan Helvacı, Prof. Dr. Halil Akkanat (Danışman), Prof. Dr. Zafer Zeytin ve Prof. Dr. Cemil Kaya’dan oluşan jüri önünde savunularak oybirliğiyle başarılı bulunan doktora tezimdir. Eser, tezlerin kabul edildikleri şekliyle yayınlanması yönündeki teamüle uygun olarak, savunulduğu hâliyle okuyucunun eleştirisine sunulmaktadır. Bir akademik çalışmanın ortaya konulabilmesi birçok kişi ve kurumun doğrudan ya da dolaylı katkıları ile mümkün olabilmektedir. Doğrudan katkı sağlayan kişilerin başında, lisans döneminde kürsüsünden ders alma fırsatını yakaladığım, yüksek lisans tez jürimde yer alarak değerli eleştirileriyle ufkumu genişleten ve doktora tez danışmanlığımı üstlenerek beni onurlandıran kıymetli Hocam Prof. Dr. Halil Akkanat gelmektedir. Hocam’ın maddi ve manevi destekleri olmaksızın, bu çalışmanın gün yüzüne çıkabilmesi mümkün olmazdı. Bu bağlamda, gerek doktora yeterlilik sürecindeki destekleri gerekse de tez danışmanı olarak sunduğu rahat çalışma ortamı ve bilimsel özerklik için kendisine minnettar olduğumu belirtmek isterim. Akademik hayatım boyunca desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve “tezin bir tezi olmalı” fikrini bana aşılayan, yüksek lisans tez…

Alacaklı ve Borçlu Açısından İfa Zamanı (Ciltli)
Hukuk Kitapları / 7 Haziran 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9786054823857 Boyut 17.00×25.00 Sayfa Sayısı 310 Basım Yeri Ankara Basım Tarihi 2015-04 Kapak Türü Ciltli Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Bir borca ilişkin olarak birçok sorun çıkabilmektedir. Ancak yaşamda insanlara sorduğumuzda en çok sıkıntının borcun zamanında yerine getirilmemesine ilişkin olduğu kolayca görülebilmektedir. Bizden borç alan arkadaşımız parayı iade etmez, boyacımız ya gününde gelmez ya da gelse de zamanında iş bitmez. Sipariş verilmiş bir dolabın tam gününde getirilmesi, pek gördüğümüz bir şey değildir. Yaşamda ciddi bir olgu olarak karşımıza çıkan borçluların bu gecikme hâli, çok eski zamanlardan beri hukuk düzenleri tarafından da göz ardı edilmemiştir. Zaman açısından ifanın düzgün yapılmaması hâli, bir borca aykırılık hâlidir. Borcun borçlanıldığı şekilde yerine getirilmediği durumların birçoğunda borca aykırılık oluşur. Malın istenilen ya da vaad edilen kalitede olmaması ayıp sorunu olarak karşımıza çıkar, gittiğimiz bir konserde sanatçının sahneye çok geç çıkması ya da alkollü olması nedeniyle şarkıları doğru dürüst söyleyememesi hâlinde, kötü ifa gündeme gelir. İşte borçlanılan edimin zamansal açıdan gereği gibi ifa edilmediği hâllerde de karşımıza çıkan gecikme olgusu, devamında temerrüt kavramını getirir. Yaşamda borca aykırılıkların büyük bir çoğunluğu temerrüde dayalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşamın her alanında karşımıza çıkan temerrüt olgusunun ön meselesi ifada gecikme olduğundan, borçlunun ne zaman ifasını…

Hukuki Mütalaalar 2 (Ciltli)
Hukuk Kitapları / 6 Haziran 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9786054823949 Boyut 17.00×24.00 Sayfa Sayısı 123 Basım Yeri Ankara Basım Tarihi 2015-08 Kapak Türü Ciltli Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe ?Hukuki Mütalâalar”ın ilk cildi 2007 yılında yayınlanmıştı. Bu ikinci ciltte yer alan 17 adet hukuki mütalâa 2007 tarihinden sonra verilmiş olanlardan bir seçmedir. Ayrıca kitabın son kısmında Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin olarak bilimsel sempozyuma sunulmuş olan bir sözlü tebliğim ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin bir değerlendirmeme de yer verilmiştir. Kitap, ilk cildinde olduğu gibi, çok iyi bir insan ve çok değerli bir bilim adamı olan merhum hocam Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın aziz anısına ithaf edilmiştir. Kitabın hazırlanmasındaki yardımları için değerli sekreterim Naile Odabaş’a ve basım ve yayımını üstlenen Vedat Kitapçılık sahibi Sayın Vedat Carbaş ile çalışanlarına çok teşekkür ederim.

İstinaf Mahkemeleri
Hukuk Kitapları / 21 Mayıs 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9786051680057 Boyut 16.00×24.00 Sayfa Sayısı 96 Basım Tarihi 2014-10 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Bu çalışma, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda dönem projesi olarak hazırlanmış ve sayın hocamız, rahmetle andığımız Prof. Dr. Turgay Ergun başkanlığındaki jüriye sunulmuştur. Bugün, sunumun yapıldığı tarihten 8 yıl sonra güncelleyerek yayımlama isteği oluşmuştur. Bu süreç içerisinde, yaşanan pek çok hukuki değişiklik ve siyasi olaylar istinaf mahkemeleri konusundaki gelişmeleri de etkilemiştir. Başlangıçta, adil yargılanma hakkının gereği olarak kurulması düşünceleri, bugün biran evvel hayata geçirilmesi gerektiği siyasi yaklaşımlarına dönüşmüştür. Altyapı çalışmaları, personel ve hakim/savcı sayısı, alet/edavat/teçhizat ve mefruşat ihtiyaçları giderilmiş midir? Bir dönem ekonomik düşüncelerle bir kısım adliyelerin kapatılması ancak İstinaf Mahkemeleri’nin gündeme gelmesi çelişki oluşturmakta mıdır? Bu soruların cevaplarını araştırma amacıyla “siyasetten uzak” bir şekilde süreç yeniden incelenmiş ve değerlendirilmiştir.