Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9789755533025 Boyut 13.50×21.00 Sayfa Sayısı 515 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 1999-03 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Bu derleme, Kemali Saybaşılı’nın kaleme aldığı uzun bir girişle birlikte siyaset bilimi kuramlarının yerleştirilebileceği çerçeveyi çiziyor.Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, siyasal faaliyet ile siyaset bilimi konularında temel bilgiler veriyor. Bu bakımdan bu kitabı, alanındaki temel eserler arasında kabul etmek gerekiyor. Kemali Saybaşılı, siyaset bilimine yaklaşımları “Geleneksel Yaklaşımlar” ve “Radikal Yaklaşımlar” ayırımına tabi tutarak “Siyaset Bilimine Temel Yaklaşımlar”ın çatısını oluşturuyor. Birinci bölümde “Geleneksel Yaklaşımlar” başlığı altında ‘baskı grubu yaklaşımı’, ‘yapısal-işlevsel yaklaşım’, ‘sistem kuramı’, ‘Weberci’ ve ‘Smithci’ karar-alma yaklaşımları ile bu çerçevede ortaya çıkan “orta yol bulma girişimleri” tanıtılıyor. İkinci bölümde “Radikal Yaklaşımlar” başlığı altında kaynağını Marx’tan alan ve özellikle Batı Avrupalı yazar ve düşünürler tarafından geliştirilmiş olan siyaset bilimi modelleri tanıtılıyor.Radikal yaklaşımlar, en genel anlamda, Marksist bir bakıştan hareketle, liberal-kapitalist sisteme yapılan eleştiridir. Yaklaşımın temelinde “diyalektik” yöntem yatmaktadır. Bu çerçevede, Lukacs, Gramsci, Althusser, Poulantzas’ın geliştirdikleri siyaset bilimi modelleri tanıtılıyor.Siyaset Bilimi yaklaşımlarına ilişkin tarihsel gelişim çizgisini esas alan bu derleme; söz konusu bilim dalında farklı bilim adamlarının değişik geleneklerden, nedenlerden ve varsayımlardan yola çıkarak geliştirdikleri ve belli ölçülerde yaygınlığı bulunan modellerle bunların ana çizgileri hakkında okuyucuya bir fikir…

Gizli Tarih Çöküş

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9786054339006 Boyut 13.50×19.50 Sayfa Sayısı 416 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2010 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Yalçın Küçük uzun bir aradan sonra Çöküş kitabıyla okuyucularının karşısına çıkıyor. Çöküş’te İstiklal Marşı’nın yazımından Koçgiri İsyanı’na, Tekke ve Dergâh’lardaki judaik damarlardan Musul’un kaybedilmesine kadar birçok konuda özgün fikirler bulacaksınız. Cumhuriyet’in çöküşünü anlayabilmek için kuruluşundaki dinamikleri tahlil etmek gerektiğini iddia eden Küçük, yalnızca tarih yazmakla kalmıyor; bugünün temel sorunlarına da bilimsel açıklamalar getiriyor. Tek bir cümleyle özetleyecek olursak, Cumhuriyet’in ve insanımızın çöküşü bu kitabın leit motifidir. Tarihe ve topluma bakarken kullandığı yöntemin önemini vurgulayan Yalçın Küçük, roman yazma tekniklerinden çok fazla yararlandığını belirtiyor. Brechtiyan bir üslupla yazılmış bu kitaptan yoğun tarih bilgisinin yanında edebi bir tat alacağınızı da umuyoruz.

Solda Birlik Girişimleri ve Sosyalist Birlik Partisi
Siyaset Politika Kitapları / 26 Şubat 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9789753447058 Boyut 19.00×27.00 Sayfa Sayısı 1 Basım Tarihi 2020-01 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe “…Bu araştırmayı yapmaktaki amaç; 12 Eylül 1980’den sonra, solda birlik girişimleri, tartışmaları ve bu tartışmalar sonucunda gerçekleşen birlikler. Yaşanan yeni bölünmelerin devrim-reform ekseninde nasıl yaşandığını yorum yapmadan, ileri sürülen tezlerin ve tartışma belgelerinin bir araya getirilmesi oldu. Burada ismi geçen Türkiye Marksist-Sol, Sosyalist hareketinin aktörlerinin bir kısmı artık hayatta değil; bazıları ise içinde yer aldıkları örgütlerden ayrıldılar, yeni örgütler kurdular. O zaman genç olanlar bugün 55-60 yaşlarında. “Abi” olanlar 70 yaşlarını devirdiler, 80’e uzananlar var. Birçok “ihtiyar delikanlı hâlâ aktif sol siyaset içinde yer alıyor. Önemli sosyalist bir kesim “sol içi tartışmalardan” yorgun düşmüş, “emekli” gibi yaşamayı tercih ederek kendi iç dünyalarına çekilip olup bitenleri izliyorlar. Bu araştırmada yer alan sol, sosyalizm, demokrasi, devrim, reform, sınıflar, sınıf mücadelesi gibi Marksizmin temel kavramları, tezleri; devrimci örgütleme olarak nasıl bir parti; politik mücadele ve araçları gibi ana konu ve sorunlar; Türkiye Marksist-sol hareket fraksiyonlarının önde gelen önderlerinden, yetmiş beş aktörü tartışıyor. Ve Sosyalist Birlik Partisi’nin, il, ilçe örgütlerinin, merkez yöneticilerinin ve genel başkanın parti kurulduktan bir ay sonra başlattıkları “partinin kimliği” tartışma belgeleri, partiden ayrılanların gerekçeleri yer alıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (1923-1946)

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9789753167925 Boyut 13.50×21.50 Sayfa Sayısı 447 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2001 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Cumhuriyet dönemi ele alınırken, Cumhuriyet Halk Partisinden söz etmemek mümkün değildir. Ülke kaderine bu kadar hakim olan bu parti Türk siyasal yaşamına damgasını vurmuş bir çok kişinin yetiştiği bir siyasal okuldur. Bu siyasal damgasını vurmuş bir çok kişinin yetiştiği bir siyasal okuldur. Bu siyasal okuldan yetişen bir çok kişi günümüz siyasetçilerinin hatta partilerinin örnek aldığı kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.Daha kuruluş aşamasında büyük zorluklarla karşılışılan parti tarihine baktığımızda paritinin çok çetin sınavlardan geçtiğini görürüz. Bu sınavların birl çoğunu başarıyla atlatan Cumhuriyet Halk Partisi zaman zaman da halkı karşısına almıştır. Fakat iktidarı döneminde Atatürk İlke ve İnkılaplarının uygulanmasından taviz vermeden Cumhuriyet Hlak Partisi, iktidarı döneminde iki defa çok partili yaşama geçiş denemesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu denemeler partiyi hırçınlaştırsa da bu hırçınlaşmanın nedenini rejime ve inkılaplara yönelik tehditlerin neden olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz