Konya Folkloru
Sosyoloji Kitapları / 1 Temmuz 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9786053891055 Boyut 13.50×21.50 Sayfa Sayısı 678 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2013 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Konya Folkloru iki kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitap Konya merkez türküleri, ikinci kitap ise folklor güldestesinden oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde; ‘Derlemenin Özelliği’ başlığı altında, kitapta yer alan türkülerin daha önce 1960 yılında ‘Issız Yuvalar/Konya Türküleri’ ismiyle yayınlandığını ve bu derleme çalışmalarının yapıldığı kaynak kişilerin, Konya tabiriyle ‘garadakım’ kişilerin olmasına özen gösterildiği anlatılıyor. Kitabın ikinci bölüm ise, Maniler, Ninniler, Okşamalar, Nasihatler, İlahiler, Dualar… gibi başlıklardan oluşuyor.

Devlet Nedir?
Sosyoloji Kitapları / 15 Mayıs 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 14000000001586 Boyut 135-195 Sayfa Sayısı 204 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2002-10 Kapak Türü Karton Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Toplumsal yaşamın her alanında, sürekli olarak karşımıza çıkan bir olgudur devlet. Ama, gerçekte Devlet nedir? Toplumun tümüne hizmet eden bir aygıt mı, yoksa egemen sınıfın baskı aracı mı ya da toplumu haraca kesen, asalak bir örgüt müdür? Cem Eroğul bu kitapta, işte bu tüm sorulara yanıt bulmaya çalışıyor. Bunun için, Marksist kuramın temel araçlarını, kendine göre yorumlayarak kullanıyor. Çözümlemeleri ister soyut ister somut düzeyde olsun, devleti hep içinde yer aldığı toplumsal gerçeklikle birlikte incelemeye özen gösteriyor. Böylece de, geçmişte kaldığı öne sürülen Marksist kuramın, toplumsal gerçekleri kavramak için, günümüzde de, nasıl vazgeçilmez bir düşünce aracı olduğunu gözler önüne seriyor.

Siyasi Manipülasyon Sanatı
Sosyoloji Kitapları / 23 Mart 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 14000000000974 Boyut 125-195 Sayfa Sayısı 192 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 1997 Kapak Türü Karton Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Siyasi Manipülasyon Sanatı bir bilim değil, bir sanattır. Başarılı stratejiler üretme amacına az ya da çok hizmet edecek, bu stratejilere az ya da çok uygulanabilecek bilimsel kurallar yoktur. Gerçekte henüz yolun başında olan bir Siyasi Manipüle Edici, istediği kararların alınması için neyi, nasil manipüle etmesi gerektiğini uygulamayla öğrenmelidir. Bununla birlikte özellikle yeterince uygulama imkanı bulmadan önce siyasi bir lider olması için başarılı olması gereken kimse, genellikle böyle bir fırsat bulamaz. Ve pratiğin yerini kısmen de olsa alabilecek tek şey eğitimdir. Maalesef bu eğitim oldukça zorludur, çünkü genellikle siyaset ve siyasetçiler hakkında yazılmış kitaplardaki yorumlar ve hikayelerden ibaret olan Siyasi Manipülasyon Sanatı yazınının ömrü kısadır. Sonuç olarak, daha fazla eğitime gerçek bir ihtiyaç sözkonusudur. Bu kitap bu ihtiyacın karşılanması amacına hizmet etmektedir. -William H. Riker- (Arka Kapak)

Küreselleşmenin İnsani Yüzü
Sosyoloji Kitapları / 19 Mart 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 4236622457303 Boyut 135-195 Sayfa Sayısı 374 Kapak Türü Karton Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe İçinde yaşadığımız çağda “risk”, “belirsizlik”, “güvensizlik”, “eşitsizlik”, “kaygı” ve “toplumsal çözülme”, küreselleşme sürecinini toplumsal sonuçlarını açıklamada en çok başvurulan kavramlar haline gelmiştir. Son dönemde bloklar arasında yıkılan duvarların da etkisiyle ivme kazanan küreselleşme süreci, yukarıdaki kavramlarla ifade edilen toplumsal sorunları, tarihte görülmedik bir şekilde küresel düzeye taşımıştır. Bugün dünyadaki gidişatı etkileyen oldukça geniş bir kitle küreselleşmeden kazanç elde etmektedir. Ancak küreselleşme sürecini etkileyen ve kazananlar yanında, bu süreçten etkilenen, fakat, süreci etkilemeyen ve çoğunluğunu da kaybedenleri oluşturduğu kalabalık bir kitle vardır. Bu derlemede yer alan makalelerin çoğunluğu, küreselleşmenin olumlu sonuçlarını veri kabul ederek,daha ziyade onun karanlıkta kalan insani yüzü üzerinde yoğunlaşmaktadır. (Arka Kapak)

Max Weber Bilim ve Sosyoloji
Sosyoloji Kitapları / 14 Mart 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 14000000000752 Boyut 135-195 Sayfa Sayısı 408 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2003-01 Kapak Türü Karton Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Max Weber bilim insanı olarak tarihçi, hukukçu, ekonomist, dinbilimci, siyaset bilimci ve nihayet sosyolog kimlikleriyle, sözcüğün tam anlamıyla “çok yönlü” bir kişidir. Bunların yanı sıra o, “bilgi” ve “bilim” üstüne sürekli düşünen, özellikle “kültür (tin) bilimleri”nin (Pozivitist etkilerle bizde yerleşmiş olan adıyla, “sosyal bilimler”in) felsefi temellerini sürekli sorgulayan bir filozoftur da. O, bu filozof kimliğiyle, sosyolojinin yüzyılımızdaki kurucularından birisi olmuştur. Onun yüzyılımızın başında temellerini attığı “anlamacı sosyoloji”si, “sosyal bilimler”deki bunalımın etkisiyle, son onyıllarda yeniden ilgi odağı haline gelmiş bulunuyor.

Özgürlüğün Ekolojisi
Sosyoloji Kitapları / 8 Mart 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 4236622457882 Sayfa Sayısı 523 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 1994 Çeviren Mustafa Kemal Coşkun Kapak Türü Karton Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe On binlerce yıllık muğlak bir toplumsal evrim sonrası, yeniden doğal evrime girmemiz gerekir.sadece nükleer intihar ve ekolojik felaketler olasılığı karşısında hayatta kalmak için değil, yaşam dünyasında kendi verimliliğimizi geri kazanmak için de… Yeniden ilk atalarımızınki gibi ilkel yaşam biçimlerine dönmemiz gerektiğini ya da etkinliği ve techné’yi pastoral uysallık ve kırsal pasiflik imgesine teslim etmemiz gerektiğini söylemiyorum. Doğal dünyanın öznelliğinin yanı sıra onun yaratıcılığını, aktifliğini, çabasını ve gelişmesini de inkâr ettiğimizde onu kötülüyoruz demektir. Doğa asla uyuşturulamaz. Doğal evrime yeniden girmemiz, insanlığın doğallaştınlması olduğu kadar doğanın insanlaşmasıdır aynı zamanda. Özgürlüğün ekolojisi, en nihayetinde, toplumsal özgürlükle doğal özgürlüğün bu ekolojik etkileşimi içinde şekillenecektir. Bu kitabın Özgürlüğün Ekolojisi şeklindeki başlığı, doğa ile insan toplumunun yeni bir ekolojik duyarlılık ve yeni bir ekolojik toplum içinde yeniden uzlaşmasını -insanın insanla yeniden uyum içine girmesi yoluyla doğa ile insanlığın yeniden uyum içine girmesini- ifade etmeyi amaçlamıştır.

Uluslararası İlişkiler Teorileri
Sosyoloji Kitapları / 4 Mart 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 4236650000124 Boyut 135-210 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2002 Kapak Türü Karton Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Teori, bir bilim dalında incelenen alanla ilgili olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri anlamada ve analiz etmede gerekli ve yararlı bir çerçeve olarak nitelenebilir.Genel olarak dünyayı, olayları ve olguları daha iyi anlamamızı sağlayan teorilere insanlığın varlığını tehdit eden birtakım hastalıkların tedavisine yönelik araştırmalara ışık tutması ve yol göstermesi için doga bilimlerinin birçok alanında da insanların temel kaygısı olan savaşların önlenebilmesi, barışın ve sahip olunan değerlerin korunabilmesi ve geliştirilmesi için gerek duyulmaktadır. Teoriler, araştırdığımız olgular arasındaki ilişkileri açıklamaya ve analiz etmeye yaradığı gibi bu ilişkilerin geleceğini öngörmemizi de sağlamaktadır. – Uluslararası ilişkilerde teori sorunu – Uluslararası ilişkilerde egemen teoriler ve temel tartışma konuları – Normativizm ve normatif teoriler – Uluslararası ilişkilerde analiz düzeyi ve analiz – Uluslararası ilişkilerde çatışmayı açıklayan teoriler – Realizm ve neorealizm – Jeopolitik teoriler – Oyun teorisi ve uluslararası ilişkiler – Globalizm ve globalist teoriler – Uluslararası ilişkilerde işbirliğini açıklayan teoriler – Uluslararası entegrasyon teorileri – Çatışma ve işbirliği ayrımı yapmayan teoriler – Uluslar arası sistem Teorisi