Osmanlı Vakıf Medeniyetinde Bir Veziriazam Hayratı Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı
Tarih Kitapları / 26 Haziran 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9789756545676 Boyut 16.00×23.00 Sayfa Sayısı 520 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2011 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 1. Hamur Dili Türkçe Osmanlı İmparatorluğunda bir dönem damgasını vuran Köprülü Dönemini, birincil kaynaklardan, Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı kitabını okurken bütün hemen hemen tüm detaylarıyla düşünmenize imkan sağlayacak bu eseri okuduğunuzda, Köprülü Dönemine daha farklı bir bakış açısıyla bakacağınızı sanıyoruz. Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı kitabında, giriş kısmında vakıf kurumu hakkında genel bilgi verildikten sonra, birinci bölümde vakfın kurucusu Amcazade Hüseyin Paşanın hayatı hakkında kronolojik malumat verilmiştir. Bu bölümde bahsedilen Osmanlının tekrar yükselişe geçtiği Paşanın sadareti dönemiyle ilgili olayları tasnif edilmiş başlıklar hâlinde vermektense, mümkün olduğu kadar kronolojik sırayla vermeye çalışılmıştır. Devrin ana kaynaklarına dayanılarak yazılan bu kısım, aynı zamanda Osmanlı Devletinin 1697-1702 tarihleri arasındaki döneminin geniş bir siyasî tarih özeti niteliği de taşımaktadır. İkinci bölümde Amcazadenin menkul ve gayrimenkul mallarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş ve son bölümdeyse vakfa ait vakfiye, hüccet, temlîk, istibdal gibi konularla ilgili belgelerin transkripsiyonunu verilmiştir. Osmanlının son kez atağa geçtiği bu dönemi gerçekler ışığında zevkle okuyabilirsiniz.

Osmanlı Tarih Sözlüğü (Ciltli)
Tarih Kitapları / 13 Şubat 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9789944275217 Boyut 13.50×20.00 Sayfa Sayısı 777 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2010-01 Kapak Türü Ciltli Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Osmanlı tarih sözlüğü, altı asır boyunca geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun merkez, taşra, ilmiye, ordu, donanma, maliye, esnaf teşkilatları, bürokrasi, kadılık, medrese gibi kurumlar ile diploması, fıkıh, hukuk, tasavvuf, tarikat, gemicilik, silah, atçılık, okçuluk, para, ölçü birimleri, giyim kuşam, tekstil, iaşe, spor, mimari, sanat gibi alanlara ilişkin 17 bin maddeden oluşan bir eserdir…

Türkiye İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni
Tarih Kitapları / 6 Şubat 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9789758618705 Boyut 13.50×20.00 Sayfa Sayısı 1 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2003-10 Çeviren Hülya Karaca Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Batılılaşma sürecindeki Türkiye, çağdaş Türk hayatının çeşitli yönleri analiz ve tetkik edilerek bu kitapta anlatılacaktır. Fakat bunun birbuçuk asır önceden, Türk veya batılı zeki bir gözlemcinin zor tahmin edebileceği bir devrim hareketi olduğu dikkate alınmayacak olursa, Türkiye’nin batının yörüngesine girmesinin önemi anlaşılamaz. Fakat Türkiye’yi hakkıyla anlamak için bugünkü hali kadar geçmişteki halini de dikkatle gözden geçirmeliyiz ve eski derisini üzerinden nasıl attığını, yeni derisini nasıl üzerine geçirdiğini izlemeliyiz. Bu nedenle yeni Türkiye’yi detaylı olarak incelediğimiz bu kitapta son elli yıl içinde burada meydana gelen olağanüstü metamorfozun özet hikayesi ile birlikte eski Osmanlı İmparatorluğu’nun ana hatlarıyla bir tanıtımı giriş bölümüne eklendi.

Abhazya Tarihi
Tarih Kitapları / 18 Ocak 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9789758828531 Boyut 13.50×19.50 Sayfa Sayısı 392 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2014 Çeviren Uğur Yağanoğlu Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe Karadeniz sahilinde, kuzeyde Rusya güneyde Gürcistan’ın komşusu olan Abhazya’nın ilk çağlardan buyana sosyal, kültürel , ekonomik ve siyasi tarihini anlatmaktadır.

Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi – Aralık 2019
Tarih Kitapları / 4 Ocak 2020

Ürün Özellikleri Stok Kodu 9772147235003 Boyut 16.00×23.00 Sayfa Sayısı 232 Basım Yeri İstanbul Basım Tarihi 2019-12 Kapak Türü Ciltsiz Kağıt Türü 2. Hamur Dili Türkçe -Ertan Eğribel, Ufuk Özcan Milliyetçi Tarihyazımı ve Günümüze Yansımaları Üzerine -Ertan Eğribel Yeni Dünya Düzeni ve Bilim Düzeyinde Uygulaması: Ortadoğu Savaş Coğrafyasının Toplumbilimlerinde Bilgi-Kuramsal Statüsü ve Projecilik -Ufuk Özcan Türkiye’de Tezli Tarihçilik, Marksizm ve Sencer Divitçioğlu Osmanlı Uygarlık Bilinci: Sanat Edebiyat -Nihan Yıldız Batılı Seyyahların Gözlemlerine Göre Osmanlı’daki Manastır ve Patriklik Kütüphaneleri -Nadin Agopyan Türk-Ermeni İlişkileri ve Ermeni Edebiyatı’nda İstanbul İzleri Batılılaşma ve Temsil -Mücahit Çankaya Osmanlı’nın Son Döneminde Araplarda Milliyetçilik Olgusu -Fatma Nur Özdemir Avrupa’nın “Akdeniz İçin Birlik” Siyaseti ve Türkiye Tarih-Mekan-Bellek -Özden Senem Erol İzmit ve Çevresinde SEKA’ya Bağlı Sanayi Dışı Yapılar Yeni Toplumsal Hareketler -Öner Gökçe Batı-Dışı Siyasi Hareketler ve Akımlar